اول شخص: چیزهایی که ما نگه می داریم: لباس مادربزرگ من

پشتیبانی شده توسط Weddings First PersonThe چیزهایی که ما مادربزرگم را نگه می دارد DressBy HAYLEY KRISCHERMARCH 7 2018 ادامه مطلب خواندن داستان اصلی این صفحه ادامه مطلب خواندن پنجره اصلی magnum magnum window getFlags indexOf headlineBalancer 0 پنجره magnum headlineBalancer پنجره magnum headlineBalancer initialize پنجره magnum headlineBalancer shouldRun پنجره magnum headlineBalancer initialize عکس من مادر مادربزرگ لباس عروس، تنها عطیه ناشی از عروسی والدین من است، گفت: هلی کریچر، مادربزرگش که مرکز آلیس کوهن را به او داده بود